Archive for December 2013

Newyddion Pentref

Newyddion Pentref

26 Mehefin 2014 Angen Cynorthwywr Arlwyaeth/Cogydd(es) Rhan Amser (dros gyfnod mamolaeth blwyddyn) yng Nghaffi Hen Felin, Abergwyngregyn. Oddeutu 24 awr yr wythnos (3 diwrnod), gyda’r gallu i weithio penwythnosau. Y Gallu i siarad/deall Cymraeg, bydd […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU