Archive for 2014

POPPIES!

A very Aber kind of day yesterday with a lot going on.     Our MP, Hywel Williams, and Cllr Dafydd Meurig came to see how we are getting on and to hear about any concerns we […]

Darllenwch Fwy

Deisebau yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl

Mae dwy ddeiseb wedi ymddangos ar y we yn ddiweddar yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl. Mae’r tybiaethau sydd wrth wraidd y deisebau hyn yn deillio […]

Darllenwch Fwy

TARIFF-BWYDO-I FEWN ACHREDIAD RHAGARWEINIOL OFGEM WEDI EI CHANIATÁU Y 23 HYDREF 2014!

Newyddion ardderchog heddiw! Mae Ofgem wedi caniatáu i Ynni Anafon Energy Cyf. achrediad rhagarweiniol i’r prosiect hydro Anafon ar pris o 15.59c/KW, y pris a disgwylir yn ein cynllunio ariannol. Pan fydd y les gan […]

Darllenwch Fwy

HOW TO LAUNCH A SHARE ISSUE

When it came to launching the issue of shares in their £1.25million community hydro scheme the 230 villagers of Abergwyngregyn decided to do it with a flourish. They engaged the services of Sid Madge from […]

Darllenwch Fwy

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

16 Gorffennaf 2014 Wedi nifer o gyfarfodydd a llawer o negeseuon e-bost a galwadau ffôn, mae manylion am Aber Dabba Doo, Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn dechrau ymddangos! Cynhelir yr ŵyl ddydd Sadwrn Medi 13 yn ein […]

Darllenwch Fwy

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

24ain Gorffennaf 2014 Mae’r fideo hwn, sydd wedi ei ffilmio gan ddrôn dan weithrediad Vix-Work, yn dangos safle y gored mewnlif, llwybr y beipen; ac yn olaf tŷ tyrbin project Hydro Ynni Anafon.

Darllenwch Fwy

RAS FOEL FRAS

Darllenwch Fwy

Newyddion Anafon Hydro

Newyddion Anafon Hydro

13 Mehefin 2014 Rydym yn dechrau ymddangos oddi tan y tomenni o waith papur a bydd popeth yn ei le mewn da amser i gyhoeddi ein dogfen rhyddhau’r rhanddaliadau a lansio rhyddhau’r rhanddaliadau ar Fedi […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU