Archive for July 2014

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

16 Gorffennaf 2014 Wedi nifer o gyfarfodydd a llawer o negeseuon e-bost a galwadau ffôn, mae manylion am Aber Dabba Doo, Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn dechrau ymddangos! Cynhelir yr ŵyl ddydd Sadwrn Medi 13 yn ein […]

Darllenwch Fwy

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

24ain Gorffennaf 2014 Mae’r fideo hwn, sydd wedi ei ffilmio gan ddrôn dan weithrediad Vix-Work, yn dangos safle y gored mewnlif, llwybr y beipen; ac yn olaf tŷ tyrbin project Hydro Ynni Anafon.

Darllenwch Fwy

RAS FOEL FRAS

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU