Archive for October 2014

TARIFF-BWYDO-I FEWN ACHREDIAD RHAGARWEINIOL OFGEM WEDI EI CHANIATÁU Y 23 HYDREF 2014!

Newyddion ardderchog heddiw! Mae Ofgem wedi caniatáu i Ynni Anafon Energy Cyf. achrediad rhagarweiniol i’r prosiect hydro Anafon ar pris o 15.59c/KW, y pris a disgwylir yn ein cynllunio ariannol. Pan fydd y les gan […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU