Archive for November 2014

POPPIES!

A very Aber kind of day yesterday with a lot going on.     Our MP, Hywel Williams, and Cllr Dafydd Meurig came to see how we are getting on and to hear about any concerns we […]

Darllenwch Fwy

Deisebau yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl

Mae dwy ddeiseb wedi ymddangos ar y we yn ddiweddar yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl. Mae’r tybiaethau sydd wrth wraidd y deisebau hyn yn deillio […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU