Archive for 2015

Cynnyrch Lleol Blasus

Bydd SELSIG A CHOPS PORC ar werth gan Ann Crymlyn ddiwedd yr wythnos hon, Rhagfyr 18/15. Selsig afal a phorc neu pork. Croeso i chi archebu drwy gysylltu a Ann 07788658978/680926 neu e-bost [email protected] Diolch

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO

Diwrnod difyr, yn llawn hwyl, dyna’r farn unfrydol am Ffair y Pentref (Aber Dabba Doo). Ymdrech wych gan bawb gyda achosion da lleol fel y Capel, Ymgyrch Cancr a Cymdeithat Alzheimers yn elwa drwy ranu […]

Darllenwch Fwy

Canada!

Ychydig wythnosau yn ol fe groesawyd grwp o ferched o Otowa, Canada i’r pentref, fel rhan o daith o Ogledd Cymru i flasu tirlun a diwilliant Eryri. Cafwyd diwrnod braf o haf, tywydd gwych iddynt […]

Darllenwch Fwy

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015 YMA: Results Foel Fras 2015 DYNION 1af        Tim Higginbottom           Haglofs                                               1af dros 40    Tim Higginbottom   Haglofs 2ail      Mark Davies                      NWRRC                                              1af dros 50     Emlyn Roberts         Eryri 3dd       […]

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO BACH

ABER DABBA DOO (BACH) Ein ffair haf draddodiadol, ychydig yn llai na’r llynedd! Gorffennaf 11    12.00. – 6.00

Darllenwch Fwy

Hydro

Bydd gwaith paratoawl adeiladu hydro Anafon yn cychwyn ar y 3ydd Fawrth 2015. Bydd hyn yn cynnwys torri nifer o goed conwydd yn y blanhigfa i greu coridor gweithio i’r llinell pibell. Bydd y gwaith […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU