Archive for February 2015

Hydro

Bydd gwaith paratoawl adeiladu hydro Anafon yn cychwyn ar y 3ydd Fawrth 2015. Bydd hyn yn cynnwys torri nifer o goed conwydd yn y blanhigfa i greu coridor gweithio i’r llinell pibell. Bydd y gwaith […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU