Archive for April 2016

WYAU

Cyfle I fwynhan wyau ffres ferm pen y bryn. Mi fydd y wyan ar gael yng nghyntedd y capel. Mi fydd na flwch gonestrwydd I dderbyn cyfraniadau tuag at gronfa’r capel.

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU