Archive for December 2016

Anafon Hydro

1 Rhagfyr 2016 Penblwydd Hapus Hydro Anafon! Roedd hanner nos neithiwr yn gweld blwyddyn gyntaf llawn o gynhyrchu ynni glan gan Hydro Anafon. Yn ystod y flwyddyn gyntaf wnaethom allforio 1,128.130 KWh o drydan i’r […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU