ABER DABBA DOO BACH

12651 Aber Dabba Doo Logo

ABER DABBA DOO (BACH)

Ein ffair haf draddodiadol, ychydig yn llai na’r llynedd!

Gorffennaf 11    12.00. – 6.00

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU