Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

Aber Dabba Doo Logo v2

16 Gorffennaf 2014

Wedi nifer o gyfarfodydd a llawer o negeseuon e-bost a galwadau ffôn, mae manylion am Aber Dabba Doo, Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn dechrau ymddangos!

Bydd Iolo Williams yn ymddangos (© BBC 2014)

Bydd Iolo Williams yn ymddangos (© BBC 2014)

Cynhelir yr ŵyl ddydd Sadwrn Medi 13 yn ein pentref prydferth, a bydd y digwyddiadau’n dechrau am 11 o’r gloch y bore gyda ffair draddodiadol y pentref yn y capel. Bydd y stondinau’n cynnwys stondin gacennau, tombola, bric-a-brac, stondin lyfrau, stondin arddio a phaentio wynebau. Bydd te a sgons ar gael yn y capel hefyd yn ogystal ag arddangosfa o waith celf a chwiltio lleol.
Am 12 o’r gloch y bore, bydd y cyflwynydd natur lleol, Iolo Williams (gweler y llun) yn cadw golwg ar y gwaith o feirniadu’r llysiau a’r ffrwythau, a’r siytni a’r jam gorau, ac i dorri arferiad, y ‘loom bands’ gorau.
Yn dilyn hyn am 1 o’r gloch y prynhawn, bydd y ras hwyaid hir ddisgwyliedig cyn y prif ddigwyddiad yn y babell fawr ar y prif gae am 3 o’r gloch y prynhawn. Bryd hynny, bydd ein detholiad o gerddoriaeth fyw yn dechrau, gydag amryw o artistiaid lleol yn chwarae tan 8 o’r gloch y nos. Bydd mwy o fanylion ynglŷn â phwy sy’n chwarae yn dilyn yn fuan!

Bydd lluniaeth ar gael yn ystod y dydd, mae’r manylion llawn i’w cadarnhau, ond bydd pabell gwrw yno  a bydd Môn ar Lwy yn gwerthu hufen iâ cartref! Bydd gweithgareddau eraill ar gael yn ystod  y diwrnod hefyd megis taith ar reidiau merlen a thrap a theithiau archeolegol a hanesyddol o gwmpas y pentref, ac mae gennym lawer o gynlluniau eraill ar y gweill!

Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych i’r teulu i gyd, ac yn ddigwyddiad cymunedol rhagorol, gyda llawer o’r pentref yn cymryd rhan fel gwirfoddolwyr. I ddal i fyny efo’r holl fanylion cadwch lygad ar y dudalen hon yn ogystal â’n digwyddiad Facebook (ar gael ar:Aber Dabba Doo – Gŵyl Abergwyngregyn 2014) a dilynwch ni ar Twitter @Anafon_Hydroac @Aber_Regen_Co

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU