ABER DABBA DOO

12651 Aber Dabba Doo Logo

DSC_0123

Diwrnod difyr, yn llawn hwyl, dyna’r farn unfrydol am Ffair y Pentref (Aber Dabba Doo). Ymdrech wych gan bawb gyda achosion da lleol fel y Capel, Ymgyrch Cancr a Cymdeithat Alzheimers yn elwa drwy ranu elw o dros £1,200. Prif ddigwyddiad y dydd wrth gwrs oedd y ras hwyaid, gyda dros 200 o hwyaid yn mentr’r dyfroedd am y siwrna helbulus at y linell derfyn. “Roedd na fwrlwm garw a cryn wario ar y stondinau ar faes y DSC_0216Capel. Hynod o boblogaidd oedd cornel y plant, sawl rhiant yn cael sociad go iawn yn adran y sbwnjis gwlyb. Braf oedd cael croesawu y frigad dan leol, gyda’r  cyfle i eistedd an set y dreifar yn rhoi pleser mawr i’r plantos. Roedd na ddifyrwch garw hefyn ar faes y Mwd gyda atyniadau fel cerddoraeth byw, cystadleiaeth pwyso defaid, cyfle am drip ar hen dred fach, cyfle i wisgo gwisgoedd hen ffashwn, stondin Cymdeithas Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, ac arddanghosfa wych o ader ysglfaethus dan adain ein posrman lleol.
Dymuna’r trefnwyr ddiolch i bawb am gefnogi’r wyl ac am gyfranu mor hael at lwyddiant y diwrnod

DSC_0153

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU