Dyffryn Aber

Mynd am Dro

walks-post

Boed yn dro fach ar hyd glan y môr neu’n daith gerdded fwy heriol ar fynyddoedd y Carneddau, mae gan Aber rywbeth ar gyfer cerddwyr o bob gallu. Dyma ddetholiad bychan
Gellir dod o hyd i’r teithiau cerdded hyn ar fap OS Landranger 177, 1: 50,000, Yr Wyddfa; ceir mwy o fanylion ar fap Hamdden OS Outdoor Leisure map 17,1:25,000 Eryri.

Y daith ar hyd glan y môr yw’r hawddaf, y daith gron i’r Rhaeadr yw’r anoddaf. Ar gyfer unrhyw daith gerdded mae hi’n bwysig gadael digon o amser, ac i fod â dillad ac esgidiau addas.

http://www.abergwyngregyn.org.uk/wp-admin/post-new.php?post_type=page&lang=cy

Darllenwch Fwy

Oriel

walks

Cliciwch yma i weld Aber drwy’r tymhorau.

Darllenwch Fwy

Bywyd Gwyllt

natural-history

Mae gan y dyffryn fywyd gwyllt cyfoethog. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU