Newyddion Anafon Hydro

13 Mehefin 2014

Rydym yn dechrau ymddangos oddi tan y tomenni o waith papur a bydd popeth yn ei le mewn da amser i gyhoeddi ein dogfen rhyddhau’r rhanddaliadau a lansio rhyddhau’r rhanddaliadau ar Fedi 13eg. Mae’r ffurflen gyswllt ar y dudalen Hydro yn eich galluogi i rag-gofrestru fel y byddwch yn derbyn copi o’r ddogfen rhyddhau’r rhanddaliadau cyn gynted ag y bydd yn cael ei chyhoeddi.

Yn y cyfamser rydym yn gweithio ar luniau o’r awyr o lwybr y linell bibellau , wedi eu tynnu gan ddrôn, a bwriedwn eu cynnwys ar y wefan hon cyn gynted â phosib.

 

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU