Cynllun Hydro Anafon

Cynllun Ynni Dŵr Anafon yw’r fenter gymunedol ddiweddaraf yn Abergwyngregyn. Nid grym y dŵr yn Rhaeadr Aber fydd yn gyrru’r cynllun, ond dŵr o ddyffryn Anafon a gymerir o un pwynt ar yr afon a’i ddychwelyd ymhellach i lawr yr afon unwaith y bydd y dŵr wedi mynd drwy’r adeilad sy’n dal y tyrbin.

Bydd y cynllun ym mherchenogaeth a than reolaeth Ynni Anafon Energy Cyf, sef Cymdeithas Ddarbodus Annibynnol a sefydlwyd i adeiladu a rhedeg y cynllun dŵr cymunedol hwn. Mae cyfleoedd i bawb, nid dim ond y pentrefwyr, i fod yn rhan o’r cynllun drwy berchen cyfranddaliadau. Mae’r manylion llawn am y cyfranddaliadau ar ein gwefan Ynni Dŵr Anafon, gweler isod.

Y cynllun

about-scheme

I gael gwybodaeth lawn am y cynllun ynni dŵr cliciwch yma i fynd i wefan Ynni Dŵr Anafon.I gael gwybodaeth gefndir cliciwch Darllenwch Fwy.

Darllenwch Fwy

 

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU