Gallery

Dyma luniau o bob cam o’r project, o’r ymgynghori a’r cynllunio i’r adeiladu ac yn y pen draw orffen y system hydro.

Oriel Fideo

 

Portfolio section for this page has not been found!

Reason: No category has been assigned as Portfolio section for this page yet. In order to fix this, go to the theme's options page and assign a category for this page.

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU