Anafon Hydro

1 Rhagfyr 2016
Penblwydd Hapus Hydro Anafon!
Roedd hanner nos neithiwr yn gweld blwyddyn gyntaf llawn o gynhyrchu ynni glan gan Hydro Anafon. Yn ystod y flwyddyn gyntaf wnaethom allforio
1,128.130 KWh
o drydan i’r grid cenedlaethol, ennill tua £240,000 crynswth. Mae hyn yn 18% fwy na’r swm wnaethom ragamcanu i’r hydro o 957,000 KWh.
Mae hyn yn ddigon o drydan i gwrdd defnydd blwyddyn i 284 o dai arferol; oherwydd dim ond 100 o dai sydd yn Abergwyngregyn, rydym felly o effaith wedi allfori bron i ddwywaith mwy o drydan na mae’r pentref yn defnyddio

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU