ARC -Who we are

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn Regeneration Company (ARC) yn fenter gymdeithasol ac yn Gwmni a Gyfyngwyd gan Warant a ymgorfforwyd yn 2002. Rhedir y Cwmni gan Fwrdd o 12 o Gyfarwyddwyr, yn cynnwys aelodau o’r gymuned a phobl leol â chysylltiadau agos ag Abergwyngregyn.

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU