Canada!

Ychydig wythnosau yn ol fe groesawyd grwp o ferched o Otowa, Canada i’r pentref, fel rhan o daith o Ogledd Cymru i flasu tirlun a diwilliant Eryri. Cafwyd diwrnod braf o haf, tywydd gwych iddynt ymweld a chwe gardd yn y pentref.Mwynhawyd te traddodiadol o fara brith a chacenau cartref yng nardd Y Fron. Grwp hynod o hwyliog, yn awyddus i ymddiddori yn hanes a diwilliant y fro. “Really cute” oedd eu disgrifiad o’r pentref a ‘roedd ‘na ddiddordeb mawr yn y math o blanhigion da ni’n dyfu…planhigion fyddai byth yn gwrthsefyll gaeafau hegar Canada. Dyma’r ail dro i grwp o Ganada ymweld ac Aber a’r tebygrwydd yw y bydd hyn yn datblygu i fod yn ymweliad blynyddol o hyn ymlae.Fel gwerthfawrogiad o’r croeso , braf oedd derbn siec am £150 tuag at Cymdeithas Altzeimers

 

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU