CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015 YMA:

Results Foel Fras 2015

DYNION

1af        Tim Higginbottom           Haglofs                                               1af dros 40    Tim Higginbottom   Haglofs

2ail      Mark Davies                      NWRRC                                              1af dros 50     Emlyn Roberts         Eryri

3dd       Neil Ashcroft                     Ambleside AC                                    1af dros 60     Alan Duncan             Bowland FR

 

MERCHED

1af       Louise Beetlestone           Eryri                                                       1af dros 40    Ali Thomas                Eryri

2ail     Gemma Brown                  NWRRC                                                 1af dros 50   Ellie Salisbury            Eryri

3dd      Ali Thomas                         Eryri                                                      1af dros 60   Maggie Oliver             Eryri

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU