Archive for the Latest News Category

Anafon Hydro

1 Rhagfyr 2016 Penblwydd Hapus Hydro Anafon! Roedd hanner nos neithiwr yn gweld blwyddyn gyntaf llawn o gynhyrchu ynni glan gan Hydro Anafon. Yn ystod y flwyddyn gyntaf wnaethom allforio 1,128.130 KWh o drydan i’r […]

Darllenwch Fwy

WYAU

Cyfle I fwynhan wyau ffres ferm pen y bryn. Mi fydd y wyan ar gael yng nghyntedd y capel. Mi fydd na flwch gonestrwydd I dderbyn cyfraniadau tuag at gronfa’r capel.

Darllenwch Fwy

Cynnyrch Lleol Blasus

Bydd SELSIG A CHOPS PORC ar werth gan Ann Crymlyn ddiwedd yr wythnos hon, Rhagfyr 18/15. Selsig afal a phorc neu pork. Croeso i chi archebu drwy gysylltu a Ann 07788658978/680926 neu e-bost [email protected] Diolch

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO

Diwrnod difyr, yn llawn hwyl, dyna’r farn unfrydol am Ffair y Pentref (Aber Dabba Doo). Ymdrech wych gan bawb gyda achosion da lleol fel y Capel, Ymgyrch Cancr a Cymdeithat Alzheimers yn elwa drwy ranu […]

Darllenwch Fwy

Canada!

Ychydig wythnosau yn ol fe groesawyd grwp o ferched o Otowa, Canada i’r pentref, fel rhan o daith o Ogledd Cymru i flasu tirlun a diwilliant Eryri. Cafwyd diwrnod braf o haf, tywydd gwych iddynt […]

Darllenwch Fwy

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015 YMA: Results Foel Fras 2015 DYNION 1af        Tim Higginbottom           Haglofs                                               1af dros 40    Tim Higginbottom   Haglofs 2ail      Mark Davies                      NWRRC                                              1af dros 50     Emlyn Roberts         Eryri 3dd       […]

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO BACH

ABER DABBA DOO (BACH) Ein ffair haf draddodiadol, ychydig yn llai na’r llynedd! Gorffennaf 11    12.00. – 6.00

Darllenwch Fwy

Hydro

Bydd gwaith paratoawl adeiladu hydro Anafon yn cychwyn ar y 3ydd Fawrth 2015. Bydd hyn yn cynnwys torri nifer o goed conwydd yn y blanhigfa i greu coridor gweithio i’r llinell pibell. Bydd y gwaith […]

Darllenwch Fwy

POPPIES!

A very Aber kind of day yesterday with a lot going on.     Our MP, Hywel Williams, and Cllr Dafydd Meurig came to see how we are getting on and to hear about any concerns we […]

Darllenwch Fwy

Deisebau yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl

Mae dwy ddeiseb wedi ymddangos ar y we yn ddiweddar yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl. Mae’r tybiaethau sydd wrth wraidd y deisebau hyn yn deillio […]

Darllenwch Fwy

TARIFF-BWYDO-I FEWN ACHREDIAD RHAGARWEINIOL OFGEM WEDI EI CHANIATÁU Y 23 HYDREF 2014!

Newyddion ardderchog heddiw! Mae Ofgem wedi caniatáu i Ynni Anafon Energy Cyf. achrediad rhagarweiniol i’r prosiect hydro Anafon ar pris o 15.59c/KW, y pris a disgwylir yn ein cynllunio ariannol. Pan fydd y les gan […]

Darllenwch Fwy

HOW TO LAUNCH A SHARE ISSUE

When it came to launching the issue of shares in their £1.25million community hydro scheme the 230 villagers of Abergwyngregyn decided to do it with a flourish. They engaged the services of Sid Madge from […]

Darllenwch Fwy

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

16 Gorffennaf 2014 Wedi nifer o gyfarfodydd a llawer o negeseuon e-bost a galwadau ffôn, mae manylion am Aber Dabba Doo, Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn dechrau ymddangos! Cynhelir yr ŵyl ddydd Sadwrn Medi 13 yn ein […]

Darllenwch Fwy

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

24ain Gorffennaf 2014 Mae’r fideo hwn, sydd wedi ei ffilmio gan ddrôn dan weithrediad Vix-Work, yn dangos safle y gored mewnlif, llwybr y beipen; ac yn olaf tŷ tyrbin project Hydro Ynni Anafon.

Darllenwch Fwy

RAS FOEL FRAS

Darllenwch Fwy

Newyddion Anafon Hydro

Newyddion Anafon Hydro

13 Mehefin 2014 Rydym yn dechrau ymddangos oddi tan y tomenni o waith papur a bydd popeth yn ei le mewn da amser i gyhoeddi ein dogfen rhyddhau’r rhanddaliadau a lansio rhyddhau’r rhanddaliadau ar Fedi […]

Darllenwch Fwy

Newyddion Pentref

Newyddion Pentref

26 Mehefin 2014 Angen Cynorthwywr Arlwyaeth/Cogydd(es) Rhan Amser (dros gyfnod mamolaeth blwyddyn) yng Nghaffi Hen Felin, Abergwyngregyn. Oddeutu 24 awr yr wythnos (3 diwrnod), gyda’r gallu i weithio penwythnosau. Y Gallu i siarad/deall Cymraeg, bydd […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU