Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

24ain Gorffennaf 2014

Mae’r fideo hwn, sydd wedi ei ffilmio gan ddrôn dan weithrediad Vix-Work, yn dangos safle y gored mewnlif, llwybr y beipen; ac yn olaf tŷ tyrbin project Hydro Ynni Anafon.

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU