Cynnyrch Lleol Blasus

Bydd SELSIG A CHOPS PORC ar werth gan Ann Crymlyn ddiwedd yr wythnos hon, Rhagfyr 18/15. Selsig afal a phorc neu pork. Croeso i chi archebu drwy gysylltu a Ann 07788658978/680926 neu e-bost elwms@live.co.uk Diolch

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU