Hydro

Bydd gwaith paratoawl adeiladu hydro Anafon yn cychwyn ar y 3ydd Fawrth 2015.

Bydd hyn yn cynnwys torri nifer o goed conwydd yn y blanhigfa i greu coridor gweithio i’r llinell pibell.

Bydd y gwaith yn cymryd tua 3 wythnos a ni ddylid creu unrhyw draffig ychwanegol oherwydd bydd y coed yn cael ei gadael ar y safle.

Mae’r gwaith adeiladu’r hydro ei hun yn debygol o ddechrau yn fis Ebrill a bydd yna ddiweddariad arall yn cael ei gylchredeg i gynghori ar hyn mewn ychydig o wythnosau.

Bydd gwybodaeth gyfoes ar y gwaith adeiladu hefyd i’w weld ar ein safle we:-

www.anafonhydro.co.uk

 

neu ar y safle we Gymunedol

 

www.abergwyngregyn.org.

 

Os oes unrhyw gwestiynau yna cysylltwch trwy [email protected]

 

 

 

Tîm Hydro Anafon

 

 

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU