Anafon Hydro

1 December 2016 Happy Birthday Anafon Hydro! Midnight last night marked Anafon Hydro’s first full year of generation of clean electricity. During that first year, we exported 1,128,130 KWh of electricity to the National Grid, […]

Darllenwch Fwy

Anafon Hydro

1 Rhagfyr 2016 Penblwydd Hapus Hydro Anafon! Roedd hanner nos neithiwr yn gweld blwyddyn gyntaf llawn o gynhyrchu ynni glan gan Hydro Anafon. Yn ystod y flwyddyn gyntaf wnaethom allforio 1,128.130 KWh o drydan i’r […]

Darllenwch Fwy

WYAU

Cyfle I fwynhan wyau ffres ferm pen y bryn. Mi fydd y wyan ar gael yng nghyntedd y capel. Mi fydd na flwch gonestrwydd I dderbyn cyfraniadau tuag at gronfa’r capel.

Darllenwch Fwy

Cynnyrch Lleol Blasus

Bydd SELSIG A CHOPS PORC ar werth gan Ann Crymlyn ddiwedd yr wythnos hon, Rhagfyr 18/15. Selsig afal a phorc neu pork. Croeso i chi archebu drwy gysylltu a Ann 07788658978/680926 neu e-bost [email protected] Diolch

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO

Diwrnod difyr, yn llawn hwyl, dyna’r farn unfrydol am Ffair y Pentref (Aber Dabba Doo). Ymdrech wych gan bawb gyda achosion da lleol fel y Capel, Ymgyrch Cancr a Cymdeithat Alzheimers yn elwa drwy ranu […]

Darllenwch Fwy

Canada!

Ychydig wythnosau yn ol fe groesawyd grwp o ferched o Otowa, Canada i’r pentref, fel rhan o daith o Ogledd Cymru i flasu tirlun a diwilliant Eryri. Cafwyd diwrnod braf o haf, tywydd gwych iddynt […]

Darllenwch Fwy

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015

CANLYNIADAU RAS FOEL FRAS 2015 YMA: Results Foel Fras 2015 DYNION 1af        Tim Higginbottom           Haglofs                                               1af dros 40    Tim Higginbottom   Haglofs 2ail      Mark Davies                      NWRRC                                              1af dros 50     Emlyn Roberts         Eryri 3dd       […]

Darllenwch Fwy

ABER DABBA DOO BACH

ABER DABBA DOO (BACH) Ein ffair haf draddodiadol, ychydig yn llai na’r llynedd! Gorffennaf 11    12.00. – 6.00

Darllenwch Fwy

Hydro

Bydd gwaith paratoawl adeiladu hydro Anafon yn cychwyn ar y 3ydd Fawrth 2015. Bydd hyn yn cynnwys torri nifer o goed conwydd yn y blanhigfa i greu coridor gweithio i’r llinell pibell. Bydd y gwaith […]

Darllenwch Fwy

POPPIES!

A very Aber kind of day yesterday with a lot going on.     Our MP, Hywel Williams, and Cllr Dafydd Meurig came to see how we are getting on and to hear about any concerns we […]

Darllenwch Fwy

Deisebau yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl

Mae dwy ddeiseb wedi ymddangos ar y we yn ddiweddar yn apelio ar Lywodraeth Cymru i brynu plasty Pen y Bryn ar ran y genedl. Mae’r tybiaethau sydd wrth wraidd y deisebau hyn yn deillio […]

Darllenwch Fwy

TARIFF-BWYDO-I FEWN ACHREDIAD RHAGARWEINIOL OFGEM WEDI EI CHANIATÁU Y 23 HYDREF 2014!

Newyddion ardderchog heddiw! Mae Ofgem wedi caniatáu i Ynni Anafon Energy Cyf. achrediad rhagarweiniol i’r prosiect hydro Anafon ar pris o 15.59c/KW, y pris a disgwylir yn ein cynllunio ariannol. Pan fydd y les gan […]

Darllenwch Fwy

HOW TO LAUNCH A SHARE ISSUE

When it came to launching the issue of shares in their £1.25million community hydro scheme the 230 villagers of Abergwyngregyn decided to do it with a flourish. They engaged the services of Sid Madge from […]

Darllenwch Fwy

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

Aber Dabba Doo – Gwyl Abergwyngregyn 2014

16 Gorffennaf 2014 Wedi nifer o gyfarfodydd a llawer o negeseuon e-bost a galwadau ffôn, mae manylion am Aber Dabba Doo, Gŵyl Abergwyngregyn 2014, yn dechrau ymddangos! Cynhelir yr ŵyl ddydd Sadwrn Medi 13 yn ein […]

Darllenwch Fwy

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

Cyllun Cymunedol Ynni Dŵr Anafon – Hedfan dros y safle

24ain Gorffennaf 2014 Mae’r fideo hwn, sydd wedi ei ffilmio gan ddrôn dan weithrediad Vix-Work, yn dangos safle y gored mewnlif, llwybr y beipen; ac yn olaf tŷ tyrbin project Hydro Ynni Anafon.

Darllenwch Fwy

RAS FOEL FRAS

Darllenwch Fwy

Newyddion Anafon Hydro

Newyddion Anafon Hydro

13 Mehefin 2014 Rydym yn dechrau ymddangos oddi tan y tomenni o waith papur a bydd popeth yn ei le mewn da amser i gyhoeddi ein dogfen rhyddhau’r rhanddaliadau a lansio rhyddhau’r rhanddaliadau ar Fedi […]

Darllenwch Fwy

Newyddion Pentref

Newyddion Pentref

26 Mehefin 2014 Angen Cynorthwywr Arlwyaeth/Cogydd(es) Rhan Amser (dros gyfnod mamolaeth blwyddyn) yng Nghaffi Hen Felin, Abergwyngregyn. Oddeutu 24 awr yr wythnos (3 diwrnod), gyda’r gallu i weithio penwythnosau. Y Gallu i siarad/deall Cymraeg, bydd […]

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU