Newyddion Pentref

26 Mehefin 2014

Angen Cynorthwywr Arlwyaeth/Cogydd(es) Rhan Amser (dros gyfnod mamolaeth blwyddyn) yng Nghaffi Hen Felin, Abergwyngregyn.

Oddeutu 24 awr yr wythnos (3 diwrnod), gyda’r gallu i weithio penwythnosau.

Y Gallu i siarad/deall Cymraeg, bydd angen C.V a chanolwyr.

Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Lowri Jones 01248 689454

 

13 Mehefin 2014

Aber Rydym wedi bod yn cael amser prysur yn Aber. Gyda’r nos ar Fai 16eg, mi gawsom ni noswaith o gerddoriaeth fyw yn yr Hen Felin – cerddorion o safon broffesiynol am £5 y tocyn yn unig, a hefyd ein doniau lleol ein hunain. Ar Fai 31ain roedd ein diwrnod poblogaidd blynyddol, diwrnod y Gerddi Agored, pan godwyd £1000 at elusen. Y penwythnos diwethaf yma, fe gynhaliodd un o’n preswylwyr mwyaf newydd barti gardd gwych ar gyfer pentrefwyr, gyda glaw cynnar yn clirio i ddarparu diwrnod heulog ar gyfer sgwrsio, mwynhau’r mochyn rhost, a gwerthfawrogi’r olygfa. Dydd Sul oedd diwrnod Sioe Hela Aber gyda phentrefwyr yn troi allan i edmygu’r cŵn (wnaeth ymddwyn yn dda bob un ohonyn nhw), cyfarfod yr adar ysglyfaethus oedd yn perthyn i Andy, ein postmon, ac i ryfeddu at y rholio bêls. Doedd preswylydd ieuengaf ddim yno – rhy brysur yn cael ei fedyddio.

Rwan rydym yn paratoi ar gyfer Ras Foel Fras ar Fehefin 29ain, sy’n boblogaidd ar y calendr rasio mynydd, ac rydym yn cael ein trefnu i fod yn dîmau o hebryngwyr a chynorthwywyr eraill, rhywbeth rydym bob amser yn barod i’w wneud – mae’r rhedwyr mor werth chweil.

Y diwrnod mawr ar ein calendr yn yr Hydref yw Medi 13eg, pan y byddwn yn lansio rhyddhau’r rhanddaliadau ar gyfer ein cynllun hydro cymunedol cyffrous, Anafon Hydro. Bydd llawer o bethau’n digwydd i ddifyrru pawb. Bydd newyddion am ein gwesteion adnabyddus yn dilyn yn fuan.

 

 

11 Mehefin 2014

Diolch – Ty Pwmp

” I bwy bynnag sy’n cadw y ty bach ma mor lan a neis ! Mae’n ofnadwy o handi ar deithiau beic ! Diolch o galon”

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU