Y Pentref

Y Cyngor Cymuned

council

Darllenwch am y Cyngor Cymuned a’i rôl.

Darllenwch Fwy

Hanes Lleol

local-history

Bu pobl yn byw ym mhentref Aber ers canrifoedd. Darllenwch hanes Abergwyngregyn yma.

Darllenwch Fwy

Busnesau Lleol

business

Ers canrifoedd bu pobl yn gweithio ym mhentref Aber. Darganfyddwch fwy am ein busnesau lleol.

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU