Yr Hen Felin

Caffi

cafe-index

 

Dydd Llun – Dydd Sul  10 – 4.00

Darllenwch Fwy

Llogi Ystafell

room-bookings

Yr Ystafell Gymuned ar y llawr cyntaf yw man cyfarfod digwyddiadau ARC ac mae hi ar gael i’w llogi ar gyfer achlysuron preifat.

Darllenwch Fwy

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU