Room Bookings

room-bookingOs rydych am drefnu cyflwyniad, parti neu gyfarfod, mae Ystafell y Gymuned ar lawr cyntaf Yr Hen Felin ar gael i’w llogi. Mae hi’n ystafell olau ac awelog gyda’i chegin ei hun. Mae hi’n hawdd ei chyrraedd ac mae ganddi lifft.

How to Book

Gellir ei llogi trwy gysylltu yn y caffi ar 01248 689454.  Ebost [email protected]

Facilities

Mae lle i 60 o bobl eistedd yn Ystafell y Gymuned ar drefn theatr. Mae byrddau ar gael ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau. Mae taflunydd a sgrîn, chwaraewr DVD, system sain a bwrdd gwyn ar gael.

DOD O HYD I NI

Mae'r pentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger cyffordd 13 o'r A55. Mae parcio am ddim ar gael ar waelod y pentref a pharcio am dâl yn nes at y rhaeadr.

CADWCH HYD AT DYDDIAD

Twitter           @Anafon_Hydro                                                         Facebook                         Ynni Anafon Energy Cyf

GWOBRAU