Adfywio

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn yn fenter gymdeithasol ac yn Gwmni Cyfyngedig gan Warant.
Wedi ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr, bu’n gweithredu yn y pentref ers dros ddeng mlynedd, yn hybu lles cymunedol a datblygiad cymuned gynaladwy.
Ailfuddsoddir pob elw yn y gymuned.

Darllenwch fwy…

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn yn datblygu prosiect i gynhyrchu 270kW o ynni yn Nyffryn Anafon uwchlaw’r pentref.

Darllenwch fwy…