Yr Hen Felin

Y Caffi

Mae caffi’r Hen Felin yn agored yn awr, ac mae Aziz a’i gydweithwyr yn edryc ymlaen i weld cwsmeriaid, hen a newydd.

Amserau Agor:

Dydd Sul – Dydd Iau:   9 – 4
Dydd Gwener – Dydd Sadwrn: 9 – 6

Mae diffibrilwr y pentre yn y caffi

Stafelloedd Cyfarfod

Os rydych am drefnu cyflwyniad, parti neu gyfarfod, mae Ystafell y Gymuned ar lawr cyntaf Yr Hen Felin ar gael i’w llogi. Mae hi’n ystafell olau ac awelog gyda’i chegin ei hun. Mae hi’n hawdd ei chyrraedd ac mae ganddi lifft.

Syt i Archeb

Gellir ei llogi trwy gysylltu yn y caffi ar 01248 689454. Ebost info@abergwyngregyn.org.uk

Adnoddau

Mae lle i 60 o bobl eistedd yn Ystafell y Gymuned ar drefn theatr. Mae byrddau ar gael ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau. Mae taflunydd a sgrîn, chwaraewr DVD, system sain a bwrdd gwyn ar gael.