Hanes

Mae gan Ddyffryn Aber hanes sy’n mynd yn ôl o leiaf 4,000 o flynyddoedd. Yn Tŷ Pwmp, yng ngwaelod y pentref, gallwch weld arddangosfeydd yn esbonio rhywfaint o’r hanes hwnnw.

Bu Abergwyngregyn yn safle diwydiant cynnar a llys tywysogion brenhinol. Am gannoedd o flynyddoedd bu pobl yn byw yma, ac maent yn dal i wneud hynny.

O Hydref 2010 tan Chwefror 2011 roedd canol y pentref yn safle cloddio archaeolegol oedd yn chwilio am dystiolaeth am union leoliad llys Tywysogion Gwynedd.

Am hanes llawn y cloddio a’r hyn a ddarganfuwyd, cliciwch yma i fynd i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.