Natur

Rhaeadr Aber

Mae Rhaeadr Aber, a leolir yn y dyffryn uwchlaw pentref Abergwyngregyn, yn fangre ymwelwyr adnabyddus ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r rhaeadr drawiadol hon yn denu dros 50,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae hi’n boblogaidd gydol y flwyddyn.

Darllenwch fwy…

Mynd am Dro

Boed yn dro fach hamddenol ar hyd lan y môr neu’n daith gerdded heriol ym mynyddoedd y Carneddau, mae gan Aber rywbeth at ddant pawb sy’n dewis mynd am dro. Dyma rai awgrymiadau

Darllenwch fwy…