Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Abergwyngregyn saith cynghorydd a Chlerc i’r Cyngor sy’n gyflogedig. Cynhelir cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.

Darllenwch fwy…

Mae’r hen felin wedi ei haddasu i ddarparu caffi cartrefol ac yn gartref i Ganolfan Gymdeithasol y pentref.

Darllenwch fwy…