Cymuned

Ynni Anafon Energy

Cynllun Hydro Anafon yw’r fenter gymunedol ddiweddaraf yn Abergwyngregyn.  Mae dŵr o ddyffryn Anafon yn uchel ym mynyddoedd y Carneddau yn cael ei bibellu i lawr ochr y mynydd a’i ddefnyddio i bweru generadur cyn ei ddychwelyd i’r afon.

Darllenwch fwy…

Dŵr Anafon

Cynllun Hydro Anafon yw’r fenter gymunedol ddiweddaraf yn Abergwyngregyn.  Mae dŵr o ddyffryn Anafon yn uchel ym mynyddoedd y Carneddau yn cael ei bibellu i lawr ochr y mynydd a’i ddefnyddio i bweru generadur cyn ei ddychwelyd i’r afon.

Darllenwch fwy...

Y Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cefnogi’n weithredol holl fentrau Cwmni Adfywio Abergwyngregyn a Phartneriaeth Dyffryn Treftadaeth Aber i wella ansawdd bywyd ar gyfer pawb sy’n byw yn y pentref, i gyfoethogi profiad ymwelwyr ac i ddiogelu treftadaeth a harddwch naturiol y dyffryn.

Darllenwch fwy…