Ymwelwyr

Meysydd parcio

Mae yna ddewis o feysydd parcio ar gyfer ymwelwyr:

Mae meysydd parcio Bontnewydd a’r Goedwigaeth yn costio £5 y diwrnod ac maent tua ½ mile tu hwnt i’r pentref.  Dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol fod nifer gyfyngedig o lefydd parcio ar gael ac fod y lôn at y mesydd parcio hyn yn un trac sengl gydag ond ambell fan goddiweddyd. Ar adegau prysur gall hyn arwain at oediad rhwystredig cyn dechrau mynd am dro.

Mae parcio amgen ar gael am ddim yn y maes parcio di-dâl yng ngwaelod y pentref. Gall ymwelwyr sy’n dewis cerdded at y rhaeadr o’r fan hon ddewis oedi ar eu ffordd drwy’r pentref yn y safle wybodaeth yn Nhŷ Pwmp, sy’n cynnwys arddangosfa hanesyddol, neu yn un o’r ddau gaffi, i roi ynni iddynt ar gyfer y filltir ychwanegol fydd ganddynt i’w gerdded i gyrraedd y rhaeadr. Ar gyfer y rhai nad ydynt yn dymuno gyrru, mae gwasanaeth fysiau dda gan y pentref i deithio rhwng Bangor a Llandudno.